قیمت روز بز ماده دوقلو زا

بز

در اکثر نژادهای بز، درصدی از آنها را ماده های دوقلوزا تشکیل می دهد که قیمت روز آنها بسته به تغییرات قیمت بازار دام در شهرهای مختلف، متفاوت است.
بارداری بز به طور متوسط ۱۵۰ روز طول می کشد، بنابراین یک بز ماده می تواند دو زایمان در هر سال داشته باشد، اگر بزهای نر خوبی هم در گله و دامداری باشد، قطعیت آن حتمی است. اکثر بزهای مودار، تالی، عدنی و نجدی این ویژگی را دارند و گاهی هم استثناهایی در بین آنها وجود دارد. بزهایی هم هستند که در در طول دو سال سه زایمان دارند. نژاد مطرح گوشتی بوئر آفریقایی از این گونه بزهاست.
این توضیحات در بزهای ماده دوقلو زا نیز صادق است. دوقلو زایی در درصدی از انواع نژادهای بز شایع است که با توجه به نژاد بز این درصد متفاوت است. حتی مشاهده شده بزهای بومی در سالی که به قول دامداران “بهار تا قد می ایستد” یعنی علوفه فراوان و گرمی هوا کمتر است، بالای ۹۰ درصد دوقلو زایی در آنها شایع می شود.
دامدارانی نیز تنها به پرورش بزهای ماده ای که دوقلو زایی آنها در ۲ تا ۴ زایمان پشت سر هم به اثبات رسیده و بعضا از نژادهای متفاوتی هستند، به دلیل سودآوری بیشتر اشتغال دارند. پرورش تخصصی بز ماده ی دوقلو زا با اینکه قیمت روز آن از بزهای معمولی گران تر است و با تغییرات قیمت بازار دام، رو به افزایش دارد، سود مناسب خود را نیز دارد.

منبع: خوراک دام و طیور ایران

قیمت روز بز گوشتی پروار شده صادراتی

بز گوشتی پروار شده صادراتی

یکی از مرجع های خوب برای فروش و خرید بز گوشتی پروار شده عالی که مزیت صادراتی را نیز داراست، آگاهی از قیمت روز این دام زنده در بازارهای دام است.
قیمت روز از این بابت که بز زنده از جمله محصولاتی است که عرضه و تقاضای آن روند ثابتی ندارد و اینکه بز گوشتی پروار شده از آن جهت که این بزها و بزغاله ها تا حد خاصی ظرفیت پروار شدن داشته و نگهداری بیشتر آن برای دامدار نوعی ضرر نیز محسوب می شود، اهمیت بسیار زیادی دارد.
اولویت دادن به بازاریابی برای بزهای گوشتی پروار شده صادراتی دامداران یکی از اهم وظایفی است که نیاز است به آن توجه بیشتری مبذول شود. زیرا با توجه به منابع مرتعی و هزینه هایی که صرف خرید خوراک برای بز گوشتی می شود اگر به موقع و در اسرع وقت پروار شده آن به فروش نرسند، پرت منابع (دور ریزی) منابع صورت گرفته که نتیجه ای جز ضرر برای دامدار و منابع طبیعی نیست.
بازاریابی مناسب و در اختیار گذاشتن بهترین نژاد گوشتی که نسبت به خوراک مورد نیازش استعداد گوشت گیری بالاتری را دارد برای دامداران و مزارع صنعتی و سنتی، از جمله طرح های استراتژیک مشاوران سایت دام و طیور ایران است و از متخصصان آگاه دعوت می شود اطلاعات و تخصص خود را با مشاوران در جهت هر چه بهتر انجام شدن این اهداف به اشتراک بگزارند.

منبع: خوراک دام و طیور ایران

قیمت روز بز ماده در جنوب

بز ماده

آیا پایگاه اطلاعاتی خاصی برای آگاهی از قیمت روز بز ماده در منطقه ی جنوب کشور سراغ دارید؟ تغییرات قیمت در دام های زنده از جمله بز زنده به چه عواملی بستگی دارد؟
در این سایت و این پایگاه اطلاعاتی سعی بر این است مجموعه دانستی های آموزشی، علمی، عملی به روز از انواع بزهای بومی و غیر بومی ایران و دیگر کشورها و همچنین قیمت روز آنها در مناطق مختلف کشور بخصوص جنوب، جهت استفاده ی شما فراهم آید.منطقه ی جنوب همانند دیگر مناطق کشور دارای اقلیم و شرایط آب و هوایی مناسبی برای پرورش انواع بز مانند بز ماده است. زیرا بزها نسبت به هر دام دیگری سازگارتر با هر نوع خوراک و اقلیم خشک و بی آب و علف و یا سرد و طاقت فرسا هستند.دامداران و خریدارن دام زنده با تجربه های زیادی که در طول اشتغال به پرورش ، نگهداری و خرید و فروش دام از جمله بز زنده داشته اند، دریافته اند که عواملی مانند شرایط جوی نامناسب و خشکسالی، عکس آن باران و برف زیاد و بهار و علوفه ی فراوان، بیماری های واگیر بین بز و انسان و یا حتی شایعه ی شیوع آن، در قیمت بز تاثیرگذار بوده و آنرا با تغییر مواجه می سازد.

منبع: خوراک دام و طیور ایران