فروش فوق العاده بز مودار در فارس

بز

بزهای مودار از جمله بزهای بومی در تمام مناطق کشور هستند که دامداران می توانند برای فروش آنها با قیمت فوق العاده مناسب در استان فارس یا هر استان دیگر با فروشندگان سایت دام و طیور تماس بگیرند.
بزهای مودار بومی کشور چند بهره ای (گوشتی- شیری- مویی) هستند و به خوبی با مناطق مختلف جغرافیایی و آب و هوایی، سازگاری خود را به اثبات رسانده اند. طبیعی است به دلیل چند بهره ای بودن نمی توان فقط بر روی یک ویژگی مختص آن مثل شیر یا گوشت و یا مو و کرکش متمرکز شد مگر اینکه قصد اصلاح نژاد آن را با استفاده از بز نر نژاد شیری یا گوشتی داشته باشید.
با توجه به قیمت فوق العاده مناسب بزهای مودار بومی نسبت به بزهای وارداتی سانن، آلپاین و نمونه جدید وارد شده به نام مورسیا، و استفاده از بزهای نر (تکه، پازن) نژاد مورد نظر خود و یا تلقیح منصوعی با اسپرم همان نژاد، می توانید بزهای بسیار مناسبی که متناسب با شرایط اقلیمی محل زندگی تان است، پرورش داده و کسب و کاری با سود دهی بالا راه اندازی کنید.

منبع: خوراک دام و طیور ایران