عارضه لنگش در دام های پروار

عارضه لنگش در دام های پروار

این عارضه بیشتر در مناطق سردسیرو در جایگاههای بسته شایع است.دراین مناطق به دلیل سرما،برف و باران از بهاربند کمتر استفاده شدهو دام ها بیشتر اوقات در داخل جایگاه هستند.همچنین چون امکان جمع آوری روزانه بستر وجود ندارد،سبب می شود دست و پای دام ها همیشه در یک بستر بسیار نرم قرار گیرد.این عمل سبب نفوذ آب به درون پوست و اطراف سم ها می شود.بررسی ها نشان می دهد در محیط های با رطوبت زیاد آب سم ها ۳-۲ برابر میزان معمول افزایش می یابد.این عارضه اغلب ماه اخر پروار بروز می کند و سبب زخم شدن پوست داخل سم می شود که در اصطلاح محلی به آن سوختگی سم می گویند و متفاوت از بیماری لنگش است.زیرا بیماری انگش یک بیماری عفونی است که در اثر وجود میکروب های بیماری زا در مناطق آلوده بروز می کند ولی این عارضه در اثر عواملی ایجاد می شود که ناشی از ضعف مدیریت در پروار بندی است.عواملی نظیر تراکم بیش از حد دام ها در واحد سطح،عدم تهویه مناسب،رطوبت زیاد مدفوع(به علت مصرف زیاد آب در اثر تغذیه با کنستانتره)،ادرار دام هاو عدم جذب آن در جایگاههایی با کف بتونی سبب زیاد شدن رطوبت بستر و عارضه لنگش در دام ها می شود.زیان های اقتصادی عارضه لنگش به شرح زیر است:
۱)حذف دام پیش از موعد مقرر:در اثر اینعارضه سلامت حیوان به خطر افتاده و دام ها به علت احساس درد در بین سم ها به سختی راه می روند.
۲)کاهش وزن:به علت احساس درد،عدم توانایی دام در راه رفتن و همچنین تغذیه،رشد و افزایش وزن بره ها کاهش می یابد.
درمان عارضه لنگش:
پیشگیری از بوجود آمدن این عارضه بهترین روش می باشد.در صورت بروز آن ابتدا باید دام های بیمار را جدانموده و فضولات موجود در بین سم ها را خارج نمود.سپس مقداری کات کبود در آب ولرم حل کرده و توسط آن زخم ها را شستشو داد.سپس از آنتی بیبوتیک کارامفنیکل برای بهبود زخم ها استفاده نمود.پس از آن لازم است دام های درمان شده به مدت یک هفته در محیط خشک وفاقد بستر نگه داری شوند.زیرا تماس مجدد زخم ها با مدفوع و رطوبت سبب تشدید آنها می شود.
پیشگیری از عارضه لنگش:
در پیشگیری از این عارضه یکی از اقدامات زیر کافی است:
۱)کاهش تراکم دام ها در واحد سطح(۱٫۵ متر مربع برای هر راس)
۲)ریختن آهک خشک در کف جایگاه:آهک به علت خاصیت جذب رطوبت و میکروب کشی سبب خشک شدن بستر دام ها می شود.
۳)جمع آوری فضولات هر سه روز یک نوبت:برخلاف جایگاه های باز که در هر دوره ممکن است بستر دو بار حمع آوری و تخلیه شود در جایگاههای بسته حداکثر این مدت ۲۰ روز می باشد و دلیل اصلی عارضه لنگش در جایگاههای بسته بی توجهی به تخلیه بستر می باشد.