کمترین قیمت بز گوشتی پروار شده

بز گوشتی پروار

برای خرید بز گوشتی پروار شده قیمت های متغییر زیادی از طرف دامدار و خریدار در یک معامله داده می شود تا فروش دامدار و خرید خریدار سود مناسبی با کمترین قیمت برای آنها بوجود آورد.
در کشور ما مصرف سرانه گوشت گوسفند و گوساله بسیار بالاتر از مصرف گوشت بز است. دلایل زیادی برای این امر می توان بر شمرد. از جمله دلایل آن عدم شناخت کافی مردم از کیفیت و خصوصیات گوشت بز است. با وجود اینکه مصرف سرانه ی جهانی گوشت بز آنرا در رده ی سوم گوشت قرمز جهان قرار داده، حتی در دانشگاه ها، دانشجویان با کمبود منابع علمی راجب این حیوان اهلی رو به رو هستند. و وقتی نیاز به تحقیق علمی پیدا می کنند، خصوصیات بز را بر اساس خصوصیات گوسفند بر میشمارند.
چون در ایران بیشتر پرورش و نگهداری بز گوشتی به صورت سنتی و در روستاها انجام می شود، بازاریابی مناسبی برای فروش بز گوشتی پروار شده صورت نمی گیرد و در اکثر موارد دامداران متضرر می شوند.
مشاورین سایت دام و طیور ایران سعی دارند به مصرف کنندگان گوشت قرمز آگاهی ها و آموزش های سازنده ای در زمینه ی مصرف گوشت بز ارائه دهند و ساختار بازاریابی برای گوشت بز را تقویت نمایند. تا علاوه بر اینکه دامدار در قبال زحمت خود به سود مناسبش برسد،خریدار نیز با کمترین قیمت بتواند بز گوشتی پروار شده مورد نیازش را در دسترس داشته باشد.