توزیع بهترین بزغاله های پرواری و گوشتی

بزغاله های پرواری و گوشتی

بزغاله های پرواری و گوشتی امروزه بهترین و سازگارترین دام های پرورشی محسوب می شوند که در زمان اندک رشد و نمو خوبی دارند و توسط مراکز پرورشی توزیع و عرضه می گردند.
بزغاله های گوشتی امروزه توسط مراکز پرورشی مختلف با بهترین وضعیت توزیع و عرضه می شوند و در راستای تولید گوشت به پرورش دهندگان در سرتاسر کشور بفروش می رسند.
این بزغاله ها از نژاد های متعددی حاصل شده اند که بیشتر شان برای پروار بندی گزینه مناسب می باشند و توانایی رشد و نمو در زمان کوتاه را دارند.

بزهای نژاد پرواری

بزها همانند سایر دامهای پرورشی از نژاد های گوناگونی برخوردارند که در این بین برخی در نوع شیرده و برخی هم پرواری می باشند.
یکی از مشهورترین نژاد های گوشتی در بزها نژاد پاتری است که برای پروار بندی یک نژاد مناسب و سازگار می باشد و در زمره سنگین ترین بزهاست و امروزه بزغاله های پاتری با بهترین قیمت ها توسط مرکز های توزیع کننده دام و طیور زنده عرضه می شوند.
بزغاله های نژاد بوئر نیز نوع دیگری از نژادهای پرواری می باشند که امروزه از نژاد اصیل شان دور شده اند و با اقدامات اصلاح نژاد بعنوان بزغاله های پرواری شناخته می شوند.
بزغاله های کایکوی نیوزیلند نیز از جمله بزهای گوشتی بسیار مشهور می باشند که گوشت شان امروزه از طرفداران زیادی برخوردار است. یکی دیگر از بزهای پرواری که امروزه بزغاله های این نژاد را در جهت پروار بندی پرورش می دهند نژاد مایتونی می باشد که بزهای مایتونی با اسامی دیگری همچون خجالتی، عصبی یا ترسو نامیده می شوند و برای پرورش از دیگر بزها سازگار تر بوده و بطور کلی پرورش شان راحت تر می باشد.