انواع بز و خصوصیات رفتاری آنها

انواع بز و خصوصیات رفتاری آنها

بزها احتمالا جزء اولین حیواناتی بوده اند که توسط انسان اهلی شده اند. انسان های اولیه از گوشت و شیر بز استفاده می کردند و همچنین از پوست و موی بز نیز برای تهیه ی پوشاک استفاده می کردند. بزها با جمعیتی حدود ۲ میلیون در ایالات متحده، حیوانات شناخته شده و رایجی هستند. بزها به خاطر شیر، گوشت و موهایشان پرورش می شوند. بز قادر است در مناطق و شرایطی که سایر حیوانات قادر به ادامه حیات نیستند، زنده مانده و جهت استفاده بشر تولید داشته باشد. بزها در میان حیوانات اهلی از مهمترین عوامل تخریب جنگل ها به شمار می روند. بزها باایستادن رو دو پای عقبی خود از برگ ها و شاخه های درختان تغذیه می کنند، در حالی گوسفندها و یا گاوها چنین رفتاری ندارند. بزهای اهلی که توسط انسان به جزایر گاالپاگوس برده شد تا برای ساکنین منبع غذایی باشد، کم کم به طبیعت اطراف راه یافتند و چون شکارچی طبیعی نداشتند جمعیت آنها بسیار افزایش یافت و باعث نابودی قسمت های زیادی از جنگل در این جزیره شدند. به همین دلیل حامیان محیط زیست ناچار به کشتن آنها شدند.
نژادها: به طور کلی هدف از پرورش بزها استفاده از شیر، گوشت و موی آنها ست، بر همین اساس نژادهای بز را در سه دسته ی : گوشتی ،شیری و فیبری)برای استفاده از مو و الیاف( جای می دهند. البته برخی نژادها ممکن است در دو یا سه دسته نیز جای بگیرند.
سانن: این نژاد بزرگترین نژاد بزهای شیری بوده و خاستگاه آن سوئیس است. نژاد سانن نسبت به سایر نژادها شیر بیشتری تولید می کند. این نژاد می تواند سالانه بیش از ۲۰۰۰کیلوگرم شیر تولید کند. این نژاد برای اولین بار در سال ۱۹۰۴ به ایاالت متحده برده شد.
رنگ در این نژاد، سفید و یا کرم روشن است و گاهی هم لکه های رنگی بر روی گوش و پستان دیده می شود. سانن نژادی آرام بوده و کنترل آن به آسانی انجام می گیرد. وزن نر ها حدود ۸۵کیلوگرم و وزن ماده ها حدود ۶۰ کیلوگرم است.
آلپاین فرانسوی: خاستگاه این نژاد فرانسه است. این نژاد برای اولین بار در سال ۱۹۲۲ به یاالت متحده برده شد. محدوده ی رنگ این نژاد از سفید خالص تا سیاه با نقش و رنگ های وناگون است . این نژاد همچون نژاد سانن از دسته ی بز های شیری است که عموماً هدف از پرورش آنها تولید شیر است. آلپاین یک نژاد بز شیری با سایز متوسط است و هرچند که تولیدشیر آنها کمتر از نژاد سانن است اما کیفیت شیر آنها باالست.نیجریه ای کوتوله: خاستگاه این نژاد آفریقاست. نژاد نیجریه ای به درستی کوتوله است و درهمه ی رنگ ها دیده می شود. به درستی معلوم نیست که این نژاد برای اولین بار چه زمانی به ایالات متحده برده شد. نژاد نیجریه ای کوتوله که از نژادهای شیری است، که شیری با کیفیت بالا تولید می کند. بزهای نژاد نیجریه ای کوتوله زایشگر فصلی نیستند، به این معنا که آنها در هر فصل در طول سال می توانندتولیدمثل کنند.

بوئر: خاستگاه این نژاد شمال آفریقاست که به وسیله ی تکثیر گزینشی مزرعه داران جهت تولید نژاد بز گوشتی پدید آمده است. دامپروران و مزرعه دارن به خاطر سازش خوب ، رشد سریع، باروری زیاد، موی سفید کوتاه و… این نژاد را انتخاب کردند. این نژاد که از نژاد های گوشتی است، برای اولین بار در سال ۱۹۹۳به ایالات متحده برده شد و به سرعت تعداد آنها در ایاالت متحده افزایش یافت و در حال حاضراین نژاد در ایالات متحده یک نژاد بز گوشتی محبوب است.
بزهای ایرانی نیز دارای نژادهای مختلفی همچون: نژاد کردی، عرب، تالی، ماکوئی، ترکی و … هستند.تغذیه: از خصوصیات بز می توان به اشتهای زیاد آن اشاره کرد. آنها در مقایسه با سایر نشخوارکنندگان از علوفه خشک بهتر و بیشتر استفاده می کنند و در صورتی که کیفیت علوفه باال باشد، عملکرد بز نسبت به گاو و گوسفند بیشتر خواهد بود. فاکتورهای متعدد نیازمندیهای بز را تحت تأثیر قرار می دهند. میزان فعالیت، دمای محیط، و در بز های شیرده، مقدار شیر تولیدی و درصد چربی آن. بزها به مواد غذایی خشک و علوفه خشک برای تکمیل رژیم غذایشان و همچنین برای سلامتی دستگاه گوارش شان نیاز دارند. علف های خشک می تواند سبزی، چمن و یا مخلوطی از آن دو باشد.
همچنین بز ها به آب نیز نیاز دارند، یک بز می تواند روزانه ۴تا ۱۶ لیتر آب را مصرف کندکه البته این به شرایط محیطی،نوع غذای مصرفی وشرایط فیزیولوژیکی حیوان بستگی دارد. بز در هنگام آب خوردن خیلی وسواس است و سعی می کند از آب تمیز استفاده کند.
تولیدمثل: فعالیت جنسی بز ماده فصلی است، فعالیت در بین نژادهای مختلف متفاوت است. فعالیت جنسی از اول پاییز شروع می شود و اگر حیوان بارور نشود هر ۲۱ روز یک بار فحل می شود. فعالیت جنسی بز نر نیز فصلی است، البته بز نر قادر به بارور کردن در تمام فصول سال است. مشخص ترین عالئم فحلی در بز ایجاد فریاد و ناله است که تقریباً تمام بزها به طور همزمان انجام می دهند. این صدا ها با صدای عادی حیوان تفاوت دارد. یک بز نر با ۳۰ تا ۴۰ بز ماده می تواند جفتگیری کند. طول دوره ی آبستنی در بز بین ۱۴۶ تا ۱۵۴ روز است. بز آبستن باید به خوبی تغذیه شود زیرا این سبب افزایش وزن بزغاله می شود. بالفاصله پس از زایش باید مطمئن شد که مادر بزغاله را خوب لیسیده و خشک کرده باشد. اگر قصد دارید بزغاله ها را زود از شیر بگیرید باید آنها را به خوردن غذاهای جامد تشویق کنید. بزغاله ها از ۱۰ تا ۱۴ روزگی شروع به تغذیه از غذاهای جامد می کنند.

آدرس سایت : goats.ir

انواع بز از جمله بز های شیری سانن و آلپاین

بز
بزها احتمالاً جزء اولین حیواناتی بوده اند که توسط انسان اهلی شده اند. انسان های اولیه از گوشت و شیر بز استفاده می کردند و همچنین از پوست و موی بز نیز برای تهیه ی پوشاک استفاده می کردند. بزها با جمعیتی حدود ۲ میلیون در ایالات متحده، حیوانات شناخته شده و رایجی هستند. بزها به خاطر شیر، گوشت و موهایشان پرورش می شوند. بز قادر است در مناطق و شرایطی که سایر حیوانات قادر به ادامه حیات نیستند، زنده مانده و جهت استفاده بشر تولید داشته باشد. بزها در میان حیوانات اهلی از مهمترین عوامل تخریب جنگل ها به شمار می روند. بزها با ایستادن رو دوپای عقبی خود از برگ ها و شاخه های درختان تغذیه می کنند، در حالی گوسفندها و یا گاوها چنین رفتاری ندارند. بزهای اهلی که توسط انسان به جزایر گالاپاگوس برده شد تا برای ساکنین منبع غذایی باشد، کم کم به طبیعت اطراف راه یافتند و چون شکارچی طبیعی نداشتند جمعیت آنها بسیار افزایش یافت و باعث نابودی قسمت های زیادی از جنگل در این جزیره شدند. به همین دلیل حامیان محیط زیست ناچار به کشتن آنها شدند.
نژادها: به طور کلی هدف از پرورش بزها استفاده از شیر، گوشت و موی آنها ست، بر همین اساس نژادهای بز را در سه دسته ی : گوشتی ،شیری و فیبری)برای استفاده از مو و الیاف( جای می دهند. البته برخی نژادها ممکن است در دو یا سه دسته نیز جای بگیرند.
سانن ادامه خواندن “انواع بز از جمله بز های شیری سانن و آلپاین”

بازار فروش انواع بز آذربایجان

بز آذربایجان

دو استان آذربایجان شرقی و غربی با داشتن پوشش گیاهی بسیار مطلوب و آب و هوایی سرد و نسبتا خشک، به عنوان مرکز پرورش و خرید و فروش انواع بز مورد توجه می باشد.
از قدیم الایام دو استان آذربایجان شرقی و غربی به ترتیب مرکز پرورش بزهای خلخالی (شیری- مویی) و ماکویی (شیری- کرکی) بوده اند و این سنت پرورش بز را تا کنون با تغییراتی در روند آن، حفظ کرده اند. این دو استان با داشتن آب و هوایی سرد و داشتن مناطق کوهستانی بسیار، بهترین بزهای دو بهره ای شیری- مویی و کرکی را نگهداری می کردند که به مرور برای بالا بردن راندمان تلاش ها و فعالیت های خود و توسعه ی دامپروری، با استفاده از نژادهای برتر بز تک بهره ای از قبیل بز شیری سانن، شرایط رشد و توسعه ی اقتصادی بهتر را فراهم آورده اند.
به این ترتیب می توان این دو استان را به عنوان مرکز فروش یا خرید انواع بز بخصوص بزهای نژاد شیری سانن و آلپاین معرفی کرد

انواع بز و استفاده از کرک آن

انواع بز

چگونه کرک بزها را مرغوب کنیم؟
اگر می خواهید کرک مرغوبی از بزهای خود به دست آورید٬ باید به گفته های کارشناسان توجه کنید و آنها را به کار ببندید. گفتیم که چه عامل هایی باعث بیشتر شدن ارزش کرک می شوند. بعضی از این عامل ها ارثی هستند و به اندازه و نژاد بستگی دارند. برخی هم به تغذیه٬ مدیریت و تلاش شما بستگی دارند.
رعایت بهداشت بزها در محل نگهداری آنها باعث می شود که گرد و خاک و خارو خاشاک کمتری با بیده کرک مخلوط شود. به علاوه برای رسیدن به نتیجه بهتر می توانید بزهای خود را اصلاح نژاد کنید.

خوراک انواع بز شیری

بز شیری

خوراک بز شیری Dairy Goat

موارد مصرف:

این خوراک جهت بز های شیری از سه هفته قبل از زایمان تا پایان شیر دهی قابل مصرف می باشد.

مقدار مصرف:

۵۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم در روز به ازاء هر رأس

شکل ظاهری و دانه بندی محصول:

این محصول به صورت پلت و با دانه بندی مشخص با قطر ۸ میلیمتر تولید می گردد.

ترکیبات:

جو – سبوس – سویا – ذرت – فول فت سویا – مکمل مخصوص بز – نمک و سایر مواد و افزودنی های مجاز خوراکی

شرایط نگهداری:

۴ ماه پس از تولید و در جای خشک و خنک نگهداری شود.

بسته بندی:

در کیسه های ۵+/- ۴۵ کیلوگرمی

انواع مدل های بز خوب

بز خوب

بز شبیه گوسفند است اما معمولا اندکی کوچکتر از آن است. نر و ماده بیشتر نژادهای بز شاخ دارند. شاخ بزها ٬ بویژه در نرها ٬ خنجری یا شمشیری شکل و راست و مارپیچی است. بز در زیر چانه معمولا ریش کم و بیش بلندی دارد. دم بز کوتاه است و اغلب به سمت بالا ٬ راست می‌ایستد. زیر دم بزهای نر غده‌ای وجود دارد که در دوران زاد آوری ٬ ماده بدبویی از آن ترشح می‌شود. بز برخلاف گوسفند که دارای پشم است مو و کرک دارد و همچنین برخلاف گوسفند که معمولا حیوان آرامی است٬ چالاک ٬ پر جست و خیز و بازیگوش است.

شکل و اندازه گوش نژادهای بز اهلی گوناگون است. بیشتر بزهای آفریقایی و هندی گوشهای بزرگ ٬ دراز و آویخته دارند٬ اما بزهای اروپایی از جمله نژادهای سانن و توگن بورگ دارای گوشهای کوچک و کوتاه ایستاده هستند. اندازه بدن و وزن بز بستگی به نژاد آن دارد. مثلا بلندی بعضی از بزهای خیلی کوچک پاکستانی حدود ۴۷٫۵ سانتیمتر از زمین تا شانه است و ٩ کیلوگرم نیز وزن دارند. وزن بعضی از بزهای نر نژاد سفید آلمانی تا ١١٠ کیلوگرم و بلندی قامت نژاد جمناپاری هند تا ١٢٢ سانتیمتر می‌رسد.

بدن بز از موهای صاف و گاهی مجعد ٬ به رنگهای مختلف سیاه ٬ قهوه‌ای ٬ خاکستری ٬ سرخ ٬ سفید و یا ترکیبی از این رنگها پوشیده شده است. بلندی و جنس مو و کرکی که در لابه لای موها می‌روید در نژادهای مختلف فرق می‌کند. در بعضی نژادها مثل آنقره موها بلند ٬ نرم ٬ لطیف و ابریشم مانند و در بعضی نژادها کوتاه ٬ زبر و خشن هستند.
دستگاه گوارش
در دهان بز در قسمت جلویی فک پایین ٨ دندان پیشین دیده می‌شود اما درفک بالا از دندانهای پیشین اثری نیست و در جای آنها یک لایه سفت و سخت وجود دارد. بز هنگام چریدن ٬ علف را بین این لایه و دندانهای پیشین فک پایین می‌گیرد و قطع می‌کند٬ سپس به داخل دهان می‌برد. بز در هر فک ١٢ دندان آسیا دارد که با ٨ دندان پیشین فک پایین ٬ در جمع دارای ٣٢ دندان است. بز حیوانی نشخوار کننده است با معده‌ای که ازچهار بخش تشکیل شده است. بز نخست علف را کمی با دندانهای آسیای خود می‌جود و فرو می‌دهد.

غذا از راه مری به شکمبه می‌رود و در آنجا ذخیره و انباشته می‌شود. سپس به نگاری می‌رود و در آن به شکل گلوله‌های کروی توپ مانند درمی‌آید. در زمان استراحت هر بار ٬ یک گلوله غذا از نگاری به دهان برمی‌گردد و به خوبی جویده می‌شود. این بار غذا مستقیما به هزارلا می‌رود. در هزارلا ٬ غذای جویده شده کاملا نرم می‌شود و قوام می‌یابد، سپس وارد شیردان می‌شود با شیره آن درهم می‌آمیزد و تا حدودی هضم می‌شود . سپس برای هضم کامل و جذب به روده می‌رود. درازای روده بز از ٢٢ تا ٤٣ متر است.

انواع بز رایینی در ایران

بز رایینی در ایران

۲) بز رایینی
نژاد:
کرکی
رنگ:
سفید، قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای تیره، قرمز، زرد، خاکستری، ابلق و ابرش
وزن:
میانگین وزن بز نر ۳۹ کیلوگرم و بز ماده ۲۸ کیلوگرم
پراکندگی:
منطق کوهستانی و کوه‌های خبر در شهرستان بافت است اما به دلیل کوچ گله‌های عشایر به قشلاق در نواحی جنوبی استان کرمان و مناطق گرمسیری نیز پراکنده است.
شهرستان بافت بعد از کشور چین و مغولستان، سومین تولید کننده کُرک در جهان و اولین تولید کننده کُرک در کشور می‌باشد. شهرستان بافت، از قدیمی ترین و مهمترین شهرستان‌های استان کرمان است.
جمعیت:
۳٫۳۰۰٫۰۰۰ راس
شاخ:
اکثر این بزها شاخ دارند. بطوریکه در بزهای ماده شاخ ظریف و باریک و در بزهای نر شاخ ضخیم و تا حدودی پیچیده است.
تولیدات:
متوسط طول دوره شیردهی حدود ۱۵۰ روز است. مقدار شیر یک دوره در حدود ۵۰ لیتر است. متوسط کرک سالیانه ۵۰۰ گرم است. وزن بلوغ حدود ۳۲ کیلوگرم

انواع بزهای شیرده در ایران

بزهای شیرده

بُز (نام علمی: Capra aegagrus hircus) حیوانی است اهلی از راستهٔ زوج‌سُمان (Artiodactyla)، خانوادهٔ گاوسانان (Bovidae)، زیرخانوادهٔ بزیان (Caprinae)، جنس بزها (Capra).

به بچه‌بز یا بزِ خردسال، بُزغاله گویند.[۱] به بزغالهٔ شیرمست یا بزغاله شش‌ماهه کهره می‌گویند. بز نر بالغ نیز «پازن» و بز غالب(آلفا) گله تکشاد یا تَکّه نام دارد.

نخستین نشانه‌های اهلی‌سازی بز در ایران یافت شده که مربوط به حدود ۱۰٬۰۰۰ سال پیش از میلاد است.[۲]

بازار فروش عمده انواع بز زنده جوان

بز زنده جوان

بهترین سن برای ذبح و کشتار بز زنده، سن ۶ ماه تا ۴سالگی است که به آنها بزهای جوان گفته می شود و بازار فروش بسیار عالی دارند.
از هر جهت که حساب کنید، خرید بزهای جوان نسبت به میانسال یا بزغاله به صرفه تر است. بز میانسال که عمر خود را کرده و در صورتی اهمیت خود را دارد که بز شیرده خوبی باشد آنهم برای صاحب اصلی اش و نه برای فروش، چون دامدار به چم و خم آن آشنایی کامل دارد ولی خریدار تا وقتی بخواهد به قلق اش آشنا شود، بز از کار افتاده شده.
بزغاله نیز که دقیقا ۳ ماه کامل تا ۴ ماه نیاز به شیر مادرش دارد و اگر زود از شیر گرفته شود یا مادرش شیر کافی نداشته باشد، به فرآیند رشدش لطمه می خورد و باید هزینه ی بیشتری برای به حد مطلوب رسیدن آن صرف کنید. که باز هم دیرتر از همسالانش به رشد مطلوب می رسد.
اما بز زنده ی جوان از وضعیت خیلی بهتری از این دو گروه برخوردار است. زیرا ماه های بزغالگی (بچه گی) را گذرانده و تا میانسالی و پیری راه زیادی باید طی کند. این بزها را به هر قصدی که بخواهید بخرید از ظاهر آن نیز می توان به توانایی هایش پی برد.
بز ماده ی جوان را هم می توان جهت گوشت خوبش و هم به عنوان بز زایای گله نگهداری کرد و خرید و فروش آن به صورت عمده بازار خیلی مناسب تری نسبت به دیگر بزها دارد.