بازار فروش بز کرت

آیا از بازار فروش بز کرت در بازار های ایران چیزی می دانید؟ بز های کرت که در بازار ها موجود می باشند چگونه به فروش می رسند؟
بز ها حیواناتی هستند که دارای کارایی بسیار بالایی می باشند که یکی از این بز ها بزهای کرت می باشند این بز ها در شهر های مختلفی از ایران یافت می شوند که دارای بازار فروش خوبی می باشند این بز ها به روش های مختلفی به فروش می رسند که یک نمونه از این روش ها فروش های اینترنتی می باشند.