قیمت فروش بز پاکوتاه

قیمت فروش بز پاکوتاه در بازار چگونه تعیین می شود؟ آیا از بز های پاکوتاه که در بازار عرضه می شوند اطلاعاتی دارید ؟اصل نژاد بز های پا کوتاه به کجا بر می گردد؟بز ها حیواناتی هستند که از نژاد های مختلفی می باشند که یک نمونه از این بزها که نژاد آنها در اصل به کامرون بر می گردد بز های پا کوتاه می باشند و این بز ها از کشور کامرون به بقیه نقاط دنیا برده شده اند و این بز ها دارای قیمت های متفاوتی می باشند و در بازار به فروش می رسند.