تجارت اینترنتی بز پاکستانی

بز پاکستانی را در چه مناطقی می توان یافت؟ به نظر شما تجارت بزهای پاکستانی از طریق اینترنت صحیح می باشد و از همان کیفیت تبلیغ شده در اینترنت برخوردار می باشد؟
نژاد بزهای پاکستانی از تلاقی بزهای انگلیسی با نژاد های زارئیبی از مصر و پاکستان به وجود آمده است. نژادی است که چثه بزرگی دارند و وزن در ماده ها ۷۰ کیلو گرم و در نرها ۱۰۰ کیلو گرم می باشد، مقدار تولید شیر آن ها کم است اما مقدار پروتئین و چربی آن بالا می باشد و از کیفیت بالایی برخوردار است.