خرید سالم ترین بزهای پاتری گوشتی

بز پاتری

بزهای پاتری از دام هایی با توانایی بالا در تولید گوشت می باشند که دام هایی اساساً گوشتی بوده و داراری سالم ترین فرآورده های پروتئینه هستند و همچنین بصورت زنده قابل خریداری اند.
بزها حیوانات اهلی و پستاندارانی بسیار سودآور می باشند که هم از نظر تولید گوشت و هم در راستای تولید شیر توانایی های قابل توجهی از خود نشان می دهند البته این توانایی ها بسته به نژاد شان متفاوت است یعنی برخی ازین دام های سودمند در نژاد گوشتی و بعضی در نوع شیری می باشند.

بزهای پرواری نژاد پاتری

از مشهورترین و توانا ترین بزهای گوشتی که با هدف پروار بندی پرورش داده می شوند بزهای پاتری می باشند. این نژاد از بزهای پرواری و گوشتی نه تنها توانایی تولید گوشت بالا دارند بلکه بعنوان بزهای مولد هم شناخته می شوند و حتی در تولید شیر توانایی های منجصر بفردی از خود نشان داده اند بدین صورت که این بزها گاهی بعنوان بزهای دومنظوره و چند کاره معرفی می گردند و از طریق معتبر ترین مراکز پرورشی بصورت زنده با سالم ترین وضعیت بفروش می رسند.
بزهای پاتری جزو سنگین وزن ترین بزها هستند که با گوشه ای پهن و آویزان و بلند از دیگر بزها متمایز می شوند و صرف نظر از تولید گوشت خوب دارای توانایی بسیار زیادی در زمینه تولید شیر می باشند و در دوره های ۱۲۰ روزه شیردهی می توانند ۱۷۰ لیتر شیر تولید کنند حتی این بزهای دومنظوره برای بالا بردن جمعیت گله هم مناسب هستند بطوریکه دوقلو زایی در آنها بسیار رایج است.
بزهای گوشتی و پرواری پاتری هم اکنون با سالم ترین وضعیت جسمانی در بازار عرضه شده و بفروش می رسند و بزغاله های چندروزه این دام های سودمند هم جهت پرورش قابل خریداری می باشند.