مرکز خرید آنلاین بز نر تالی

مرکز خرید آنلاین بز نر تالی

برای خرید یک بز نر از نژاد خوب تالی جهت اخذ بازدهی بالا از آن باید معیارهایی را رعایت نمایید که مشاورین مرکز خرید آنلاین دام و طیور، مشاوره رایگان لازم را به شما می دهند.
نژاد تالی از بزهای شیری- گوشتی در جنوب ایران است ولی چون دوره ی شیردهی و میزان شیر زیادی ندارد، ترجیحا به عنوان بز گوشتی روی آن حساب باز می کنند. در هر دوره یا فصل جفت گیری گله بزهای ماده تالی نیاز به بزهای نر دارند که بسته به تعداد بزهای ماده، تعداد بز نر لازمه مشخص می شود.
با توجه به تحقیقات تجربی انجام شده برای هر ۲۵ تا ۳۵ بز ماده، یک بز نر کافی است. به طور مثال در یک دامداری یا گله ای که ۱۰۰ بز ماده نگهداری می شود، ۳ تا ۴ بز نر لازم است که این موضوع نشان دهنده ی تاثیر و اهمیت زیاد بزهای نر در عملکرد دامداری نسبت به بزهای ماده را بیان می کند.
اما باید جهت خرید بز نر در هر نوع نژادی از جمله تالی معیارهای دیگری مثل سن بز نر که بهترین سن برای نرینگی کردن آنها از۵/۱ سالگی شروع می شود. خالص بودن نژاد آن یا دو رگه بودنش، در بز دو رگه باز باید مشخص شود که رگ دوم از نژاد شیری بوده یا نژاد گوشتی؟، رگ دوم بز مودار بومی بوده یا بز وارداتی ؟، قد و هیکل بز نر که تاثیر بسیار شگرفی در بزغاله ها می گذارد و … .
می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر از مشاوره رایگان مشاورین مرکز خرید آنلاین دام و طیور ایران بهره مند شوید.