نرخ عرضه بز زایا در کرمان

بز

بز زایا یا ماده در اقتصاد و کشاورزی خانواده های روستایی و شهرستان های کوچک کرمان و دیگر استان ها نقشی مهم و حیاتی داشته که نرخ عرضه ی آن به بازار دام مناسب است.
از همان ابتدای اهلی شدن بز بخصوص بز ماده به خاطر تامین شیر و فراورده های لبنی و گوشتی مورد توجه قرار گرفت و با گذشت زمان سهم و نقشی اساسی در اقتصاد خانواده های روستایی و شهرستان های کوچک کرمان و دیگر استان ها ایفا کرد.امروزه تولید فراورده های دامی وابسته به پرورش بز به لطف تولیدات متنوع آن از شیر و محصولات لبنی، گوشت، مو و چرم جزو فعالیت های درآمد زاست که موجبات ایجاد شغل برای تعداد زیادی از جمعیت می شود. می توان گفت حدود ۱۱ درصد از کل نیروی کار کشاورزی را به کار گرفته و حدود ۳۵ درصد از درآمد مناطق روستایی نیز به آن وابسته است.بز و اهم آنها بز ماده جایگاه مهمی در بخش کشاورزی کشور از نظر ارزش تولید دارد که با نرخ عرضه ی مناسبی به بازار های دام ارائه می شود.