فروش اینترنتی بز داشتی

بز داشتی

از جمله روش های خرید و فروش بز داشتی، فروش اینترنتی است که اعتبار مرکز مورد نظر مهمترین عامل صورت گرفتن قرارداد بین دو طرف خریدار و فروشنده است.
وقتی شخصی در اینترنت به دنبال تجارت دام زنده مانند بز داشتی به قصد خرید یا فروش می رود باید اصول و ملاک هایی را رعایت نماید. از جمله ی این اصول:
• صادق و راستگو باشند.
• راجب قیمت در بازار اطلاعات کافی داشته باشند.
• دسترس پذیر باشند.
• زمینه های اعتماد سازی را با مدارکی مثل عکس و شواهد فراهم نمایند.
• خوش قول باشند.
سر لوحه قرار دادن این اصول در هر نوع تجارتی شما را موفق می گرداند.
گونه ای از بزها از شرایط خوب ژنتیکی مثل دوقلو یا سه قلو زایی و دو دوره زایمان در طول یکسال برخوردارند، دامداران آنها را برای داشت و به عنوان بز دایه نگهداری می کنند. گاهی ممکن است بعد از زایمان و بزرگ شدن بزغاله تا حدود یک یا دو ماهگی، هر دو را با هم بفروشند و یا فقط جداگانه بزغاله را به عنوان بز گوشتی به فروش برسانند.
جهت خرید یا فروش اینترنتی بز داشتی می توانید با فروشندگان سایت دام و طیور تماس بگیرید.

منبع: خوراک دام و طیور ایران

عرضه بز داشتی در خوزستان

بز داشتی

برای عرضه بز داشتی در جایگاه های فروش دام زنده در شهرستان های خوزستان، با قیمت عمده و به تعداد انبوه، تقاضا نمایید.
منظور از بز داشتی در این خبر، بزغاله های ۴ تا ۶ ماهه ی گرفته شده از شیر مادر است که خود توانایی تغذیه علوفه را دارند و می توان آنها را از بز مادر جدا کرده و پرواربندی نمود.برای عرضه ی بز داشتی مطابق با تقاضای بازار پرواربندی برای آن، به قیمت عمده و تعداد انبوه در جایگاه های فروش دام زنده در شهرستان های خوزستان زمینه سازی های زیربنایی لازم صورت گرفته است که اگر تقاضا برای بز داشتی بیشتر شود، جوابگوی نیاز آنها خواهند بود.بز داشتی از این بعد که دوره ی حساس زندگی شان را که به شیر مادر برای رشد و جلوگیری از بیماری ها نیاز داشته اند را گذرانده و آمادگی تغذیه علوفه به صورت مستقل را دارند، موردی عالی برای دامپرورانی است که به پرورابندی بز مشغول هستند.

منبع: خوراک دام و طیور ایران