قیمت خرید بز بالغ

بزهای شیرده در ایران

بز بالغ به چگونه بزهایی گفته می شود؟ بالغ بودن اینگونه حیوانات به چه معناست؟ خرید حیوانات مفیدی از جمله بز در فروشگاه ها از قیمت بالایی برخوردارند.
امروزه در بازار انواع گوناگونی از بهترین بزهای بالغ دو منظوره عرضه می شوند و توسط مراکز عرضه کننده دام در انواع گوناگونی از اصیل ترین نژاد های شیری و گوشتی به فروش می رسند. علاوه بر استفاده از گوشت و شیر اینگونه بزها می توان از موی با ارزش آن هم استفاده کرد و آن را پرورش داد.