مرکز فروش بز اهلی

مرکز فروش بز اهلی چه مکان هایی می باشند؟ بز های اهلی را از کجا می توان خریداری کرد؟ بز های اهلی را بهتر بشناسیم؟ کارایی بزهای اهلی چه می باشد؟بز های اهلی بز هایی هستند که در خانه های روستاییان و عشایران به راحتی می توان پیدا کرد این بز ها برای مصارف مختلفی ایتفاده می شوند برای نمونه از این بز ها برای شیردهی و تولید شیر استفاده می شود که ایرانیان از این بز ها برای تامین شیر و گوشت خود از آنها نگه داری می کنند که می توان از مراکز فروش شهری آنها را تهییه کرد.