مرکز فروش بز آفریقایی

آیا تا به حال بز های آفریقایی را دیده اید؟ مرکز فروش بز های آفریقایی را چه کسانی تاسیس کرده اند؟ این بزها از نژاد بزهایی کوهی هستند که بیشتر در صحرای آفریقا یافت می شوند.
یکی از عکاس ها در حال گشت و گذار در منطقه محافظت شده ی بیابانی انگاوا در نامبیای آفریقا توانست تصویر نوعی بز کوهی بیابانی از گونه بز آفرقایی را با شاخ هایی کاملا منحصر به فرد شکار کند. وزن جنس نر این حیوان می تواند ۳۰۰کیلو گرم باشد و حکمرانی بخش بزرگی از یک منطقه را به خود اختصاص دهد.