عرضه بهترین بزغاله های نژاد اصیل

بزغاله اصیل

انواع مختلفی از اصیل ترین و بهترین بزغاله های نژاد گوشتی یا شیری توسط مراکز پرورشی معتبر در بازار های داخلی عرضه می شوند که هریک ازین بزغاله ها بعد از چندماه تبدیل به یک منبع درآمد خوب می شوند.
بزها پستاندارانی می باشند که امروزه بعنوان یک منبع درآمد بسیار سودآور توسط مراکز گوناگون پرورش می یابند و با بهترین شرایط نگهداری می شوند.
برخی از بزها به خاطر اقدامات اصلاح نژادی از اصالت شان فاصله گرفته اند و برخی هم همچنان بعنوان بزهای اصیل شناخته می شوند و در بازار خرید و فروش بصورت زنده و بزغاله های چندروزه بفروش می رسند.

چهار دسته از بزهای پرورشی

این حیوانات اهلی از چندین نژاد گوناگون برخوردارند اما می توان بطور کلی هریک ازین نژاد ها را در چهار گروه جای داد. بزهایی که برای تولد شیر نژادی مناسب هستند را می توان در گروه بزهای شیری جای داد، گروه دوم را بزهای گوشتی یا پرواری تشکیل می دهند که این بزها بهترین گزینه در جهت تولید گوشت محسوب می شوند.
دسته سوم را بزهای مولد و زایا تشکیل می دهند که برای اقدامات اصلاح نژادی گزینه ی خوبی می باشند و گروه چهارم را هم بزهای دومنظوره تشکیل می دهند، بزهای دو منظوره به بزهایی گفته می شود که علاوه بر تولید گوشت در تولید شیر هم توانایی منحصر بفردی دارند و می توان از آنها با اهداف گوناگون استفاده کرد.
بزهای سانن یا آلپاین نمونه ای از بزهای اصیل شیری و جزو دسته اول می باشند که تولید شیر شان بسیار بالا بوده و امروزه بزغاله های چند روزه سانن و آلپاین را می توان از طریق مراکز عرضه کننده و از مراکز پرورشی خریداری نمود.
بزهایی همچون بوئر یا کایکوی نیوزیلند و بزهای نژاد پاتری نمونه هایی از بزهای دسته دوم یعنی گوشتی هستند و تولیدات شان بالاست.
بزهایی مثل سانن و آلپاین یا پاتری نیز نژادهایی می باشند که علاوه بر تولید شیر و گوشت بعنوان نژادهای زایشی خوب شناخته شده و در اهداف اصلاح نژاد هم نقش موثری دارند و در دسته سوم جایگاه ویژه ای دارند.
بزهای گلابی پاتری هم بزهایی دومنظوره می باشند که هم در راستای تولید گوشت و هم با هدف تولید شیر یک نژاد تواناست البته نژادها و گونه های دیگری هم وجود دارند که بعلت طویل شدن مطلب از ذکرشان صرف نظر می کنیم.